นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า  จำนวน 23 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

                       

ลำดับที่ 

รายการ

ราคากลาง

(บาท/หน่วย)

จำนวนที่จัดซื้อ

(หน่วย)

รวมราคากลาง

(บาท)

1.

ม้าหมุนรูปเป็ด 6 ที่นั่ง

55,000.-

1 ชุด

55,000.-

2.

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย

3,200.-

1 เครื่อง

3,200.-

3.

กระดาน 2 หน้า (ไวท์บอร์ด+แม่เหล็ก)

1,570.-

2 อัน

3,140.-

4.

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาด 9 × 39 x 25 ซม

4,360.-

1 เครื่อง

4,360.-

5.

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1215 หรือ 23/15

90.-

2 กล่อง

180.-

6.

ภาพตัดต่อธงประจำชาติอาเซียน

490.-

10  อัน

4,900.-

7.

ตัวต่อผลไม้สดใส 33 ชิ้น

450.-

4 ชุด

1,800.-

8.

ห่วงโซ่สีสัน 140 ชิ้น

450.-

4 ชุด

1,800.-

9.

ชุดผลไม้จำลอง

500.-

4 ชุด

2,000.-

10.

ลูกปัดหัดร้อยจัมโบ้

1,185.-

2 ชุด

2,370.-

11.

แผ่นรองปั้นดินน้ำมัน

42.-

64 แผ่น

2,688.-

12.

หนังสือมารู้จักสัตว์น้ำกันเถอะ

55.-

67 เล่ม

3,685.-

13.

หนังสือมารู้จักผักและผลไม้กันเถอะ

55.-

67 เล่ม

3,685.-

14.

หนังสือเริ่มเรียน ABC

40.-

67 เล่ม

2,680.-

15.

หนังสือเริ่มเรียน ก.ไก่

50.-

67 เล่ม

3,350.-

16.

หนังสือฝึกลีลามือและระบายสี

40.-

30 เล่ม

1,200.-

17.

หนังสือเตรียมความพร้อมยุคใหม่ภาษาไทย

50.-

30 เล่ม

1,500.-

18.

หนังสือเตรียมความพร้อมยุคใหม่คณิตศาสตร์

50.-

37 เล่ม

1,850.-

19.

กรรไกรเล็กสำหรับเด็ก

18.-

45 อัน

810.-

20.

สีเทียนขนาดจัมโบ้ กล่อง 12 สี

30.-

62 กล่อง

1,860.-

21.

ดินน้ำมันสำหรับเด็ก

5.-

120 ก้อน

600.-

22.

สีน้ำโปสเตอร์ ขนาด 120 ml

60.-

12 ขวด

720.-

23.

ดินสอ HB

32.-

10 กล่อง

320.-

รวมราคากลาง (ตัวอักษร)  (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

103,698.-

                            ราคากลาง 103,698- บาท (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  19  สิงหาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่  6 – 17 สิงหาคม 2558หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 


เอกสาร :  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน