นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า  จำนวน 23 รายการ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังเอกสารแนบ


เอกสาร :  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน