นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการทำบุญห้วงเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการทำบุญห้วงเข้าพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดดอนชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสุรพันธ์  ศรีบุรี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย นางประสิทธิ์พร ศรีบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา  เป็นประธานในพิธี

     การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลในเทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ร่วมกันประกอบศาสนพิธีในห้วงวันสำคัญทางศาสนา ตามหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ 

ติดตามข่าวสรอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th