นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านทาดง

     เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้ 

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างถนนสายหลักของหมู่บ้าน จากบ้านนายอุดม มะโนชัย ถึง รางระบายน้ำเดิม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกรวมฝาปิด 0.40 เมตร ยาว 85.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อข้ามถนน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

                                        ราคากลาง 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  7  กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่  1 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 15 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16  กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส หมู่ 13 บ้านทาดง