นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ อำเภอแม่ทา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายสุรพันธ์ ศรีบุรี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในที่ประชุม

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th