นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ ๑๓

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ ๑๓ บ้านทาดง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้


เอกสาร :  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ ๑๓