นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วนอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหว

     เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้านอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหว ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

     เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ช่วยเหลือตัวเองและบุคคลอื่นที่ประสบภัยในพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัย ให้ประชาชนรู้ถึงสาธารณภัยและการป้องกันฯในการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ให้ประชาชนมีสติ พร้อมรับกับสาธารณภัยต่างๆ และสถานณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ และให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ต่อไป 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th