นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

รับมอบเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

     เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการช่วยเหลือเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ โดยเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ที่ประสบปัญหาความยากลำบาก ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท โดยจ่ายเป็นรายไตรมาสๆ ละ ๖,๐๐๐.- บาท  รับมอบเงินช่วยเหลือเด็กแบบครอบครัวอุปภัมถ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th