นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

อบรมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ทา โดยงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th