นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทา และโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทา และโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 4 ราย มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด มีดังนี้

รายการที่พิจารณา 

ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด 

ราคาที่เสนอ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณทางเชื่อมหมู่ 10 บ้านกอลุง ถึง หมู่ 7 บ้านดอยสารภี

 

ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์

246,000.-

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย 1

 

หจก.บ้านทาก่อสร้าง

185,000.-

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้าน
นายเป็ง พงษ์ตุ้ย

 

หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์

277,000.-

4. โครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณไหล่ทางรอบวัดดอยสารภี

 

หจก.บูรณ์พันธ์ ก่อสร้าง

99,000.-

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th