นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการสุขภาพดี วิถีไทยร่วมใจดูแลสุขภาพ

     เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการสุขภาพดี วิถีไทยร่วมใจดูแลสุขภาพ  เพื่อให้ความรู้เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมสุขภาพ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดูแลสุขภาพ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  

ดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th