นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

      เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)

      ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ ๔๐๐ บาท.- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 


เอกสาร :  ประกาศสอบหัวหน้าฝ่ายนักพัฒนาชุมชน