นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ตามประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ รายนั้น

     ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ นางขวัญลักษณ์  ณ เชียงใหม่ เสนอราคาที่ ๒๓๕,๗๕๕.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ๊ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th