นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

      เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  

     เนื่องด้วยวันที่  ๒๓  ตุลาคม ของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ อำเภอแม่ทา จึงได้กำหนดการจัดงาน รัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕  ขึ้นในวันศุกร์ที่   ๒๓   ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา    จังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th