นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นปริมาณขยะประมาณ ๔๖ ตัน/เดือน  รวม ๑๐ เดือน  งบประมาณ  ๖๔๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ราคากลางตันละ ๑,๔๐๐.- บาท  (จ่ายจริงตามใบชั่งน้ำหนักขยะ) โดยวิธีการสอบราคา

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่  ๑๐ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

    กำหนดเปิดซองสอบราคา กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 10 – 23 พฤศจิกายน 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 

 


เอกสาร :  โครการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย 1
เอกสาร :  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 2