นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) บริเวณถนนสายบ้านจำตาเหินหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

     เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) ถนนสายบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้

     โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVE RLAY) ถนนสายบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 905.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,620 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

                                  ราคากลาง 1,349,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึง 23 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึง 23 พฤศจิกายน 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดตามข่าวสารอื่น ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

  


เอกสาร :  เสริมผิวลาดถนนแอสฟิล 2
เอกสาร :  เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัล 1