นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทสมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ 

     เพื่อแจ้งเกณฑ์อัตราวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คนพิการทั่วไป รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  และพิจารณาการจัดทำแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th