นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารสวัสดิการสังคม 6)


เอกสาร :  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก