นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของประชาชนในเขตอำเภอแม่ทา

     เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบให้นายประภาส  ตรีรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของประชาชนในเขตอำเภอแม่ทา ณ มณฑลพิธีวัดศรีมงคล (เหมืองลึก) ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th