นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทาสบเส้า

     เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบให้นายรังสรรค์ กันธาทง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

  ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th