นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรียบร้อยแล้ว

     อาศัย ความตามข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasibsao.go.th