นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย และจิตใจ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ

        การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้มีเด็ก และเยาวชนรวมทั้งประชาชนชาวตำบลทาสบเส้าที่พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า    การเล่นเกม จับฉลากของขวัญของรางวัลที่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายได้นำมาร่วมมอบให้กับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยาน  และของขวัญอีกมากมาย 
        นายชุมพล  ตันไชย  นายกเทศมนตรีฯ  ประธานในพิธี  ได้กล่าว  สาส์นวันเด็ก และกล่าวเปิดงาน บรรยากาศในงานวันเด็กสนุกสนาน และครึกครึ้น ด้วยต่างลุ้นรางวัลรถจักรยานกว่า ๒๐ คัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน และเกมส์ พร้อมสาระน่ารู้จาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ที่มาร่วมให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็ก ๆ ในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th