นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

มอบเงินทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแก่เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอแม่ทา

     เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานการรับมอบและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปกครองและเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ในอำเภอแม่ทา รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙  โดยมอบทุนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๔ เดือน รวมเป็นเงิน รายละ  ๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนในการศึกษาและใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th