นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น  เพื่อให้เครือข่ายฯ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และเพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ถูกต้อง สามารถร่วมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไปในอนาคต ฯลฯ จัดฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า และบริเวณพื้นที่ป่าในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th