นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า  เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และติดตามการดำเนินงานคงค้าง ปี ๒๕๕๘

ร่วมทั้ง อนุมัติโครงการ ปี 2559 จำนวน 9 โครงการ 

            ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2559

            ๒. โครงการนักเรียนแม่ทาวิทยาคมพิชิตอ้วนพิชิตพุง 

            ๓. โครงการเด็กไทยฟันดีชีวิมีสุข

            ๔. โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข

            ๕. โครงการปั่นเพื่อสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม

            ๖. โครงการฟันสวย  ยิ้มสดใส

            ๗. โครงการรักปลอดภัย สดใสอย่างวัยทีน

            ๘. โครงการแกนนำบ้านทาสบเส้าสุขภาพดี ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดัน

            ๙. โครงการแกนนำบ้านดอนชัย รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th