นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site Visit และการสร้างความเข้าในในกระบวนการเขียน Flow Chart

    เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site Visit  และการสร้างความเข้าในในกระบวนการเขียน Flow Chart เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูยน์เรียนรู้ด้านปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th