นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

           ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ส่งหนังสือการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า และมีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้นำเงินค่าภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ 2561 นั้น ขอให้ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด จะได้ไม่ต้องถูกปรับดังนี้

     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดชำระเงินไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561
     2. ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 2561 กำหนดชำระเงินไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2561
     3. ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 กำหนดชำระเงินไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2561
          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากรายการทรัพย์สินของท่านมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว และมิใช่เป็นทรัพย์สินของท่าน หรือข้อมูลที่ทางเทศบาลตำบลทาสบเส้าแจ้งไปนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน กรุณาแจ้งได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า โทร. 053 – 976018 ต่อ 25 เพื่อจะได้นำข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th