นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ขอประชาสัมพันธ์รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน พ.ค. 2561

    เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน พ.ค.2561 ให้รับทราบ 

     ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวง“กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกลงรายละเอียด และรายงานสรุปผล   การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ และรายงานต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

    ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแม่ทาผู้เข้าข่ายเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว จึงได้ส่งรายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th