นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13

    เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th


เอกสาร :  ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13