นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๖๑

   เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา ส่วนราชการในอำเภอแม่ทา ครัทธาบ้านดอนชัย และครัทธาประชาชนในอำเภอแม่ทา ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัยพระพุทธรูปบางห้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดดอนชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

      โดยจัดให้มีรถนำน้ำทิพย์จากบ่อน้ำทิพย์ ดอยขะม้อ ซึ่งชาวตำบลทาสบเส้า โดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้ร่วมแรงร่วมใจ เดินขึ้นดอยขะม้อเพื่อนำน้ำทิพย์ จากบ่อน้ำทิพย์ เพื่อนำมาสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัยโดยเฉพาะ  และมีขบวนข้าวตอกดอกไม้  พร้อมทั้งขบวนของคณะผู้บริหาร  พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน ประชาชนชาวตำบลทาสบเส้า ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน  ร่วมขบวนแห่น้ำทิพย์สรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัยขึ้นดอยพระพุทธามหาชัยในครี้งนี้อย่างคับคั่ง  พิธีอัญเชิญเครื่องสักการะหัววัดหมู่บ้าน ทุกวัดในอำเภอแม่ทา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของวัดต่างๆ มีการฟ้อนไหว้สาสมเด็จพระพุทธามหาชัย จากนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลทาสบเส้า หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้ว ประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป ด้วย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ http://www.thasobsao.go.th