นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑  ขึ้นในวันพุธที่  ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานพุทธามหาชัย หมู่ที่ ๘ บ้านดอนชัย  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับเกียรติจากท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑ 

     การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จำลองรูปขบวนเทวดาและนางฟ้าลงจากสวรรค์  ขบวนพระสงฆ์ สามเณร จำนวน  ๗๕ รูปเดินลงจากบันไดนาค วัดทาดอนชัย เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน และขบวนผีเปรตขอรับส่วนบุญตามความเชื่อ   การสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะครั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน  ได้รำลึกถึงพระพุทธจริยวัตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงประทับจำพรรษาอยู่ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อโปรดพุทธมารดา  เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี หลังวันออกพรรษา ๑ วัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th