นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำเดือน ก.ค. 2562

     ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการจ้างเหมา นางขวัญลักษณ์ ณ เชียงใหม่ ให้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสสบเส้า ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน 2562 นั้น

     ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศรายการอาหารกลางวันสำหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th