นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน (ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบลตำบลทาสบเส้า)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th