นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

     วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ร่วมด้วย สำนักงานงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหล่ายทา จำนวน 30 คน  คณะครู 5 คน และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 15 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน 

     โดยอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู้วัยรุ่นอย่างปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th