:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทรี่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.รูปตัวยู ลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2563

รายละเอียด:


file