:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม. 6 ,ม.13 บริเวณ ม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ย. 2563

รายละเอียด:


file