:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อมหมู่ 6 หมู่ 13 บริเวณ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ลงประกาศ: 24 พ.ย. 2563

รายละเอียด:


file

mid_21_2022_10_7_693546.pdf