:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนข้างบ้าน นางบัวเสน คำซาว ถึง บริเวณเสื้อบ้าน หมู่ 5 บ้านทาร้องเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 7 ก.พ. 2565

รายละเอียด:


file