:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ต้อนรับคณะผู้สอบทวนการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (จังหวัดลำพูน)

28 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ต้อนรับคณะผู้สอบทวนการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (จังหวัดลำพูน) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า และลงพื้นที่ตรวจประเมินการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร