:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านหมูกะทะรินมา หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า

20 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายนางสาวอริสรา นาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านหมูกะทะรินมา หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร