:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี 2566

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี 2566 ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร