:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ดำเนินการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้รับการตรวจคัดกรอง หรือส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้รับการตรวจคัดกรอง หรือส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการช่วยลด การแพร่เชื้อและลดโอกาสป่วยด้านโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 147 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร