:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ครั้งที่ 1/2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ชั้น 2 โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการประชุม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร