:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2566 ของสำนักสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ณ วัดหลายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร