:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: วันเด็กแห่งชาติ 2566

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงานวันเด็กแห่งชาติ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ผู้ปกครอง และเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ การฉับฉลากของรางวัลต่างๆบนเวที
ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทุกท่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร