:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2566

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2566 ของ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและลักษณะนิสัย ให้เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กเล็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร