:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า (กิจกรรมวันวิชาการ) ประจำปี 2566

31 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า (กิจกรรมวันวิชาการ) ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 31 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร