:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองจากเจ้าคณะอำเภอแม่ทาและคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา

16 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองจากเจ้าคณะอำเภอแม่ทาและคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา ณ วัดทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
*********************************
แหล่งที่มาของข่าว : กองการศึกษา
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16 
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
https://www.thasobsao.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร