:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

6 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 นำเด็กนักเรียน ทัศนศึกษา ณ ขัวแตะวัดทาสบเมย และเยี่ยมชมภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำโคมไฟ ณ วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร