:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ฟ้อนไหว้สาพระพุทธามหาชัย

9 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (ฟ้อนไหว้สาพระพุทธามหาชัย) ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการ และนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการนี้ได้เชิญนายประเสริฐ ไทยสังคม อาจารย์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วย เด็กนักเรียนและประชาชน ในพื้นที่ จำนวนกว่า 80 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร